Project information

Project information

PHYDADES-projektin tarkoituksena on tuottaa julkista ja luotettavaa tietoa biomassasta saatavista polttoaineista ja niiden käytöstä syntyvistä tuhkista.

PHYDADES-projektissa:

1. Luodaan uusi tietokanta biomassapolttoaineiden ja biomassatuhkien ominaisuuksista. Ominaisuustietoja kerätään projektiin osallistuvien organisaatioiden toimesta ja olemassa olevasta Phyllis-tietokannasta.
2. Tarjotaan koulutusta CEN:in mukaisten standardisoitujen analyysimenetelmien käyttöön ja pyritään edistämään CEN-järjestelmän käyttöottoa erityisesti uusissa EU-maissa. CEN on eurooppalainen standardisoimisjärjestö.

Biomassasta saatavat polttoaineet, esimerkiksi pelletit, ovat tärkeässä roolissa EU:n uusiutuvaa energiaa edistävässä politiikassa. Luotettavan tiedon saaminen biomassapolttoaineiden ominaisuuksista, on ehdoton edellytys kaupan kasvulle ja käytön yleistymiselle.

Uusissa EU-maissa odotetaan syntyvän merkittäviä biomassapolttoaineiden tuottajia, ja myöhemmin myös kulutuksen arvellaan muodostuvan suureksi. Tällä hetkellä on erittäin tärkeää tarjota koulutusta CEN:in mukaisten analyysimenetelmien käytön edistämiseksi. Luotettavien analyysien avulla voidaan kontrolloida ja parantaa biomassapolttoaineiden laatua.

Juuri tähän tarpeeseen on suunnattu PHYDADES-projektissa annettava koulutus. CEN-työpajoja järjestetään Virossa, Puolassa, Espanjassa ja Romaniassa. Työpajoissa esitellään CEN-järjestelmän mukainen standardisointi ja tästä saatavat hyödyt. Kohderyhmään kuuluvat kaikki ne, jotka työskentelevät biomassapolttoaineiden parissa, esimerkiksi niiden tuotantoon, kauppaan tai käyttöön liittyen. Lisäksi tarjotaan työpaikkakoulutusta polttoaineanalyysejä suorittavalle laboratoriohenkilökunnalle.

Uusi tietokanta tulee olemaan tärkeä osa PHYDADES-projektin viestintää. Tietokanta tulee koostumaan luotettavista ominaisuustiedoista liittyen biomassapolttoaineisiin ja biomassatuhkiin. Lisäksi tietokanta tulee tarjoamaan tietoa standardeista ja hyödyllisiä aiheeseen liittyviä linkkejä. Tietokanta on maksuton ja tulee maailmanlaajuiseen käyttöön internetin välityksellä.

Projektipartnerit pyrkivät muodostamaan verkostoja ja tekemään yhteistyötä teollisuuden ja tieteen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja saa suomalaiselta PHYDADES-partnerilta:

VTT – Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Yhteyshenkilöt:
• Eija Alakangas, eija.alakangas(at)vtt.fi, puhelin: 020 722 2550
• Jussi Ranta, jussi.ranta(at)vtt.fi, puhelin: 020 722 5449
• Camilla Wiik, camilla.wiik(at)vtt.fi, puhelin:  020 722 2662

Projektia tukee Euroopan Komission “Älykäs Energiahuolto”-ohjelma. Tämän sivun sisällöstä vastaa sivun ylläpitäjä eikä näkemykset välttämättä edusta Euroopan Komission näkemyksiä. Euroopan Komissio ei ole vastuussa näiden sivujen tietojen käytöstä.