Project information PL

Project information

Celem tematu badawczego PHYDADES jest upowszechnienie wiarygodnych informacji o właściwościach paliw i popiołów z biomasy. Jego realizacja przewiduje:

1. utworzenie nowej bazy danych, w oparciu o istniejącą bazę PHYLLIS przy współudziale różnych europejskich jednostek badawczych i organizacji,
2. warsztaty dotyczące wykorzystania oraz zalet płynących z używania znormalizowanych metod analitycznych. Warsztaty adresowane są głownie do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wykorzystanie biomasy jest ważną częścią polityki Unii Europejskiej w zakresie produkcji energii z odnawialnych zasobów. Dostępność rzetelnych informacji na temat składu biomasy jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym wzrost handlu i wykorzystania biopaliw.
Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej są postrzegane jako producenci dużych ilości biopaliw, a w dalszej kolejności jako ich konsumenci.  Potrzeba warsztatów dotyczących wykorzystania znormalizowanych metod analitycznych badania biopaliw wynika z konieczności zapewnienie gwarantowanej jakości produkowanych biopaliw.
Część szkoleniowa tematu badawczego PHYDADES jest odpowiedzią na tę potrzebę. Organizacja warsztatów szkoleniowych została przewidziana w Estonii, Polsce, Hiszpanii i w Rumunii. Warsztaty będą wprowadzeniem do korzystania z norm dotyczących biopaliw. Dodatkowo zostały przewidziane szkolenia praktyczne dla pracowników laboratoryjnych.
 Powszechnie dostępna baza danych stanie się podstawowym instrumentem edukacyjnym tematu badawczego PHYDADES.  Baza obejmie nie tylko sprawdzone dane nt. paliw i popiołów z biomasy, ale również informacje o normach i odnośniki do informacji źródłowych. Nieodpłatne korzystanie z bazy danych będzie możliwe za pomocą internetu.
Partnerzy tematu badawczego PHYDADES poszukują do współpracy ekspertów działających w obszarze biopaliw zarówno z sektora przemysłowego jak i środowisk naukowych. 
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z krajowym partnerem tematu PHYDADES - panią dr inż. Marzeną Hunder z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej: mhunder(at)ipieo.pl , +48 22 5100-238,

 

Ten temat badawczy jest współfinansowany przez program Komisji Europejskiej zatytułowany „Inteligentna Energia dla Europy”. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie dostępnych tam informacji.