Project information

Project information

De PHYDADES Actie is gericht op het verschaffen van openbare en betrouwbare
informatie over biomassa brandstoffen en assen. Dit gebeurt door middel van:
1. een nieuwe database op basis van de bestaande PHYLLIS database met input
vanuit diverse Europese organisaties.
2. onderricht in het gebruik van gestandaardiseerde analyse methodes, in het
bijzonder voor de Nieuwe EU lidstaten.
Biomassa is een belangrijk onderdeel van het EU beleid op het gebied van duurzame energie. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie over biomassa samenstellingen is een noodzakelijke voorwaarde voor de snelle groei van de handel en het gebruik van biomassabrandstoffen.
De nieuwe EU lidstaten zullen naar verwachting grote biomassa producenten en later ook consumenten worden. Op dit moment hebben deze landen behoefte aan educatie in het gebruik van gestandaardiseerde analyse methodes om zelfstandig de kwaliteit van hun biomassa brandstoffen te kunnen garanderen.
Het educatieve deel van de PHYDADES Actie speciaal hierop gericht. Workshops zullen gehouden worden in Estland, Polen, Spanje en Roemenie. De workshops introduceren het gebruik van standaarden en de voordelen daarvan. De workshops zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de productie, het gebruik en de handel in
biomassabrandstoffen. Daarnaast worden praktijktrainingen aangeboden aan laboranten.
Ter ondersteuning van het educatieve deel van PHYDADES Actie zal wordt een openbare database opgezet met betrouwbare informatie over biomassa brandstoffen, biomassa assen, gestandaardiseerde analysemethoden en links naar andere relevante informatiebronnen. Deze informatie is gratis on-line beschikbaar en kan nuttig zijn voor de hele wereld.
De Projectpartners zoeken samenwerken met professionals en experts uit industrie en wetenschap.

Meer informatie in het Nederlands is beschikbaar via ECN, de Nederlandse partner in PHYDADES.

Contact:
Dr. Jan R. Pels, ECN-Biomassa+31-224-564884 of pels(at)ecn.nl.

 
This Action is co-financed via the "Intelligent Energy-Europe" Programme of the EuropeanCommission. The European Commission is not responsible for any use that may be madeof the information contained therein.”